Biedrība

Oficiāli reģistrētais biedrības nosaukums:

“Combat Jiu – Jitsu” Reg. Nr. 40008247957

Bankas konts: LV25HABA0551041639824

  1. Biedrības mērķi ir:

1.1. tradicionālo Japāņu un pasaules vēsturisko cīņas mākslu attīstība Latvijā;

1.2. apmācību, atestāciju un treniņu procesa organizēšana;

1.3. informācijas un metodikas apmaiņa ar citām cīņas sporta veidu organizācijām;

1.4. attīstāmo sporta veidu semināru, pasākumu, meistarklašu un sacensību organizācija un apmeklēšana;

1.5. cilvēku veselības, fiziskās sagatavotības un pašaizsardzības iemaņu uzlabošana.

Biedrība “Combat Jiu-Jitsu” ir Latvijas “Džiu-Džitsu Federācijas” loceklis.

Latvijas “Džiu-Džitsu Federācija” ietilpst “Jiu-Jitsu-International” sastāvā.