Kluba noteikumi

 Pirms ieiešanas zālē:

 1. Nepieciešams sakoncentrēties darbam un attālināties no ikdienas rūpēm jau pirms ieiešanas sporta zālē. Tenkas, politika, rasu un nacionālie aizspriedumi, nievājoši izteicieni vai darbības ir jāatstāj ārpus zāles. Atcerēties- no jūsu gatavības treniņam ir atkarīgs jūsu un kolēģu progress, drošība un veselība!
 2. Ķermenim ir jābūt tīram, ārējam izskatam kārtīgam. Nagi apgriezti, ķēdes pulksteņi, gredzeni un citi krāšņumpiederumi novilkti.
 3. Jānoņem galvassega un jānovelk āra apavi.
 4. Treniņā drīkst piedalīties tikai tīrā sporta tērpā!

Zālē:

 1. Pirms tatami jāpaklanās, izrādot cieņu visiem klātesošajiem. Sveiciens apliecina jūsu gatavību ievērot noteikumus un lojalitāti klubam.
 2. Neizmanto lamuvārdus, nekošļā košļājamo gumiju, neēd.
 3. Neuzdod jautājumus uz kuriem pats var atbildēt!
 4. Zāles vidus netiek šķērsots!
 5. Katra pienākums ir uzturēt tīrību un kārtību sporta zālē. Pēc treniņa to sakārtot.
 6. Nodarbību laikā jūsu uzvedība nedrīkst traucēt trenēties citiem.

Vispārīgi:

 1. Ievērojot japāņu tradīcijas semināri un eksāmeni uz jostām notiek baltos Kimano jeb pareizāk Do – Gi (saīsināti Gi). Emblēmu izvietošana uz Gi>>>.
 2. Ja ieradies augsta līmeņa vai īpašu cieņu baudošs viesis, visiem ir pienākums to sveicināt tradicionāli paklanoties, un izsakot: “Os!”. Sarokojoties izmantojiet abas rokas.
 3. Piedaloties nodarbībās katrs pats uzņemās atbildību par savu un citu cilvēku drošību un apzinās, ka nodarbības var būt bīstamas un traumējošas.
 4. Neuzmanīga rīcība var kļūt par iemeslu ciešanām. Piedaloties nodarbībās, nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut dusmas un atriebību par gūtajām traumām vai sāpēm.Atvainošanās nav obligāta, izņemot gadījumus kad to pieprasa cietušais!
 5. Respektē citu cilvēku cieņu un brīvu gribu. Ievēro morāles un ētikas normas.
 6. Strīdos vai neskaidrībās pēdējais vārds pieder galvenajam trenerim vai personai, kas viņu aizvieto.
 7. Ja nevēlies piekrist noteikumiem un tos ievērot, tad nenāc uz zāli!

02.11.11.                                                        Galvenas treneris R.Hvesko 5.dan IJJF

Kluba noteikumi