Kontakti

Roberts Hvesko 6. dans Jiu-jitsu. Biedrības valdes priekšsēdētājs

Toms Jansons 2. dans Jiu-jitsu. Biedrības atbildīgā persona par praktiskajām norisēm

Aleksejs Trapezņikovs 1.kyu Jiu-jitsu. Biedrības atbildīgā persona par materiāltehnisko bāzi

PIESAKIES NODARBĪBĀM ZVANOT VAI RAKSTOT!

T.: 22330555     E.: tomasjansons@gmail.com